Om foreningen

Søparkens Grundejerforening ligger i den sydlige del af Odense. Odense Å med søen - Søparken.Den blev oprettet i 1971 og består af153 forskellige et-planshuse. Husene ligger omkring en fælles allé kaldet stamvejen med 9 vænger ud fra.

 

Odense Å flyder på den vestlige side af Søparken, mod syd er der også naturområde. Mod nord ligger den store rundkørsel, afkørsel 51 på Fynske Motorvej.

Søparken har egen antenneforening, som alle boliger er medlem af. De to foreninger har samme bestyrelse.

Historien om Søparken

Arealet afgrænset af Stenløsevej, Stenløseskoven, Odense Å og Dalumvej blev dyrket af gårdene Højgård og Damgårde.

Midt gennem markerne kørte toget fra Fruens Bøge station via Nr. Broby til Faaborg. Eneste landevej fra Odense By til Stenløse var ad Mejerivej.

Dalumvej blev forlænget over Odense Å og den ny Stenløsevej fra Svendborgvej blev anlagt 1930’rne.  Jernbanen blev nedlagt i 1954, men stien gennem skoven går stadig på den gamle jernbanedæmning.

Første byggerier stoppet

I 1967 havde en privat bygherre købt Højgårdens jord begyndt at bygge kædehuse i en stor hesteskoformet bebyggelse. Fundamenter og kælder var støbt til den første snes huse, da kreditstramningen stoppede byggeriet. Dalum kommune købte grunden, ryddede betonkonstruktionerne og udstykkede Højgården sammen med den del af Damgården, der ikke skulle anvendes til motorvej. Det blev solgt som Højgårdens Udstykning. Dalum kommune satsede på at tiltrække de gode skatteborgere ved at lave en ”luksus” udstykning med store grønne områder og strenge krav til bebyggelsen (Deklarationen). Grundene var ca. 50 % dyrere end andre byggegrunde i Odense-området.

I 1969 blev de første huse bygget på de 4 nederste vænger, der blev byggemodnet først. Efterhånden som grundene blev solgt, blev de øvrige vænger byggemodnet i de følgende år. Stuehuset til Højgård ligger stadig ved Stenløsevej og stuehuset til Damgård blev anvendt som kontor ved motorvejsbyggeriet og er siden solgt som bolig.

Søen, der aldrig kom

Navnet Søparken har sin egen historie. Det var planen, at den kommende motorvej skulle føres over Odense Å på en dæmning, så der blev dannet en stor sø med bredden ca. 50 m fra Søparken. Idéen til søen kom fra vandværksdirektør G. O Andrup. Søen, som ville oversvømme hele ådalen langt forbi Bellinge, skulle sikre vandforsyningen til Odense ud i al fremtid. Der blev imidlertid fundet store forekomster af fint grundvand ved Verninge, så Vandforsyningen valgte at erstatte søen med er rørledning fra Verninge til Odense. Desuden begyndte miljøbeskyttelse at få indflydelse på store anlæg i naturarealer.

Søparken fik alligevel en lille, men mere naturlig sø. Et dyrket areal ved Dyrupgård på den anden side af åen var tørholdt af en vindmotor. Den væltede i en storm og blev aldrig genopført. Siden har de været en lille, men fuglerig sø ud for Søparken. Beboerne kan i stedet glæde sig over en smuk natur med stier gennem ådalen helt ud til Bellinge.

Se Google-kort

Bestyrelsen